Kutatás

A Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék kutatási tevékenysége kiterjed a talajtan, a vízgazdálkodás és a meteorológia számos trületére. A tanszék munkatársai számos tudományos területen végeznek kutatási tevékenyésget, részt vesznek különböző hazai- és nemzetközi (Eurapai Uniós) pályázatokban, együttműködésekben. A kutatások során a tudományos munkába gyakran kapcsolódnak be a tanszék Hallgató is, és készítik el szakdolgozatukat vagy doktori disszertációjukat, de ezek mellett számos TDK dolgozat, tudományos publikáció is született már a tanszéki munkába bekapcsolódott Hallgatók és témavezetőik közös munkájából. A részletes kutatási témákról, valamint a tanszék jelenlegi projektjeiről a "Kutatási tevékenység" és a "Projektek" menüpont alatt olvasható bővebb információ. A kutatási eredményekről a tanszék oktató-/kutatóinak "Publikációs tevékenysége" linkeken is olvashat, amelyek megtalálhatóak minden munkatárs oldalán.

magyar