Kutatási tevékenység

Ásványi és szerves trágyák, alternatív talajjavító és termésnövelő anyagok (bioszén, komposztok, biogázüzemi maradékok, egyéb mezőgazdasági és/vagy ipari termékek) vizsgálata
Mikrobiális preparátumok, kereskedelmi oltóanyagok, termékek hatásvizsgálata a műtrágyák és egyéb szervetlen tápanyagok felhasználásának csökkentése, fenntartható növénytermesztési módszerek kialakítása érdekében
A klímaváltozás hatása a talaj különböző szervesanyag és tápanyag dinamikai folyamataira, biológiai tulajdonságaira
A mezőgazdasági földhasználat és a talajviszonyok kapcsolatának vizsgálata: az egyes földhasználati módok talajtani optimumainak, a talajtulajdonságok korlátozó hatásainak meghatározása többváltozós statisztikai módszerekkel
Szennyvíziszap-kezelési technológiák fejlesztése, szennyvíziszap hasznosításának lehetőségei a talajerő-gazdálkodásban
Légszennyezettség jellemzése Budapesten különböző zöldfelületekről származó levélminták vizsgálata alapján
   

 

magyar