KH-125688 (NKFI)

Klímaváltozás hatása a hazai nedves, mezofil és száraz tölgyesekre és azok talajainak szerves szén raktározó képességére

A projekt típusa: Jelentős nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása (KH)
A projekt témaszáma:
A támogatás összege: 20.000 EFt
Kutatási időszak: 2017. szept. 1 - 2019. augusztus 31.

A projekt célja röviden:

A kutatás fő célja, hogy hazánk egymástól markánsan eltérő éves csapadékú területein vizsgálja a kijelölt tölgyerdők növekedési dinamikáját, szénmegkötő képességét (különös tekintettel a talajokban raktározott szénkészletet is), illetve, hogy ezekre a folyamatokra milyen hatással volt az elmúlt évtizedek klímaváltozással fémjelzett időszaka. Ez utóbbi kérdésre választ kaphatunk a kijelölt területeken növekvő idősebb fák évgyűrű vizsgálataiból, melyek segítségével az elmúlt 100 - 150 év fanövekedés szempontjából fontos éghajlati változásait követhetjük nyomon, pontosan megjelölve a kedvező és kedvezőtlen évek számát. A talajok széntartalmát a talajbiológiai folyamatok jelentősen befolyásolják. A szerves anyagok bontási sebességét mind a talajlégzés, mind a különböző enzimaktivitási folyamatok megbízhatóan indikálják. A mineralizációs és humifikációs folyamatok egyensúlya, illetve annak esetleges eltolódása a talajban raktározott szénkészlet nagyságát is befolyásolja.

A pályázat erősségét komplexitásában látjuk, abban, hogy a növény – talaj rendszert nem egymástól függetlenül, hanem egységes, egymásra hatással lévő komplex egészként kezeli. Továbbá nem egy művi kísérlet eredményeit próbálja a természetes közegekre ráhúzni, hanem valós, és rendkívül eltérő környezeti paraméterek mellett vizsgáljuk az éghajlatváltozás ökoszisztémákra gyakorolt hatását.

A projekt közreműködői:

Dr. Fekete István, főiskolai docens, projektvezető (NyE, Környezettudományi Intézet)

 

Dr. Juhos Katalin, adjunktus

 

Dr. Kotroczó Zsolt, adjunktus

 

Dr. Berki Imre, egyetemi docens (SE, Ökológiai és Bioklimatológiai Intézeti Tanszék)

 

A projekthez kapcsolódó eddigi publikációk:

 

magyar