KH-125688 (NKFI)

Klímaváltozás hatása a hazai nedves, mezofil és száraz tölgyesekre és azok talajainak szerves szén raktározó képességére

A projekt típusa: Jelentős nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása (KH)
A projekt témaszáma:
A támogatás összege: 20.000 EFt
Kutatási időszak: 2017. szept. 1 - 2019. augusztus 31.

A projekt célja röviden:

A kutatás fő célja, hogy hazánk egymástól markánsan eltérő éves csapadékú területein vizsgálja a kijelölt tölgyerdők növekedési dinamikáját, szénmegkötő képességét (különös tekintettel a talajokban raktározott szénkészletet is), illetve, hogy ezekre a folyamatokra milyen hatással volt az elmúlt évtizedek klímaváltozással fémjelzett időszaka. Ez utóbbi kérdésre választ kaphatunk a kijelölt területeken növekvő idősebb fák évgyűrű vizsgálataiból, melyek segítségével az elmúlt 100 - 150 év fanövekedés szempontjából fontos éghajlati változásait követhetjük nyomon, pontosan megjelölve a kedvező és kedvezőtlen évek számát. A talajok széntartalmát a talajbiológiai folyamatok jelentősen befolyásolják. A szerves anyagok bontási sebességét mind a talajlégzés, mind a különböző enzimaktivitási folyamatok megbízhatóan indikálják. A mineralizációs és humifikációs folyamatok egyensúlya, illetve annak esetleges eltolódása a talajban raktározott szénkészlet nagyságát is befolyásolja.

A pályázat erősségét komplexitásában látjuk, abban, hogy a növény – talaj rendszert nem egymástól függetlenül, hanem egységes, egymásra hatással lévő komplex egészként kezeli. Továbbá nem egy művi kísérlet eredményeit próbálja a természetes közegekre ráhúzni, hanem valós, és rendkívül eltérő környezeti paraméterek mellett vizsgáljuk az éghajlatváltozás ökoszisztémákra gyakorolt hatását.

A projekt közreműködői:

Dr. Fekete István, főiskolai docens, projektvezető (NyE, Környezettudományi Intézet)

 

Dr. Juhos Katalin, adjunktus

 

Dr. Kotroczó Zsolt, adjunktus

 

Dr. Berki Imre, egyetemi docens (SE, Ökológiai és Bioklimatológiai Intézeti Tanszék)

 

A projekthez kapcsolódó eddigi publikációk:

Fekete I., Béni Á., Spaccini, R., Monda, H., Várbíró G., Juhos K., Kotroczó Zs. (2019): Effect of detritus input change on microorganisms in forest soils. 7th International Symposium on Soil Organic Matter, October 6-11. 2019. Adelaide, Australia. (pdf)

Fekete, I., Berki I., Juhos, K., Béni, Á., Várbíró, G., Makádi, M., Demeter, I., Kotroczó, Zs. (2019): Influence of different annual precipitation averages on carbon stock, detritus production and biological parameters of soils in dry and humid oak forests in Central Europe. Wageningen Soil Conference „Understanding soil functions” August 27–30, 2019. Wageningen, the Netherlands. (pdf)

Fekete István, Berki Imre, Veperdi Gábor, Demeter Ibolya, Tóth János Attila, Juhos Katalin, Kotroczó Zsolt (2018): A szerves szénkészlet 4 évtizedes változása a síkfőkúti kutatási területen. In: Szép Tibor (szerk.) XI. Magyar Ökológus Kongresszus, Nyíregyháza, 2018. augusztus 28-30. Absztraktkötet pp. 8. (pdf)

Juhos Katalin, Berki Imre, Kotroczó Zsolt, Fekete István (2018): Talajmikrobiológiai vizsgálatok a megváltozó atmoszférikus hatásokat jelző erdőkben. Talajtani Vándorgyűlés: Absztrakt és program füzet: Talajhasználat - funkcióképesség. Pécs, Magyarország, 2018.08.29-2018.09.01. p. 68. (pdf)

Fekete I., Juhos K., Makádi M., Demeter I., Berki I., Kotroczó Zs. (2018): Long-term effects of litter input change on carbon content in the soil of a Central European deciduous forest. 21st World Congress of Soil Science: Soil Science: beyond food and fuel. Rio de Janeiro, Brazília, 2018.08.12-2018.08.17. p. 110. (pdf)

Kate Lajtha, Richard D. Bowden, Susan Crow, István Fekete, Zsolt Kotroczó, Alain Plante, Myrna J. Simpson, Knute J. Nadelhoffer (2018): The detrital input and removal treatment (DIRT) network: Insights into soil carbon stabilization. Science of the Total Environment (640–641): 1112–1120. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.05.388 [IF: 4,610; D1] (pdf)

Djukic, Ika, Sebastian Kepfer-Rojas, Inger Kappel Schmidt, Klaus Steenberg Larsen, Claus Beier, Björn Berg, Kris Verheyend, et. al. Seres A., Hornung E., Fekete I., Kotroczó Zs., Tóth Zs. (2018): Early stage litter decomposition across biomes. Science of The Total Environment 628-629: 1369-1394. (pdf)

Kotroczó Zs., Veres Zs., Juhos K., Béni Á., Várbíró G., Fekete I. (2018): Szerves anyag mennyiségi és minőségi változás hatásai egyes talajbiológiai folyamatokra. In: Füleky Gy.(szerk.). XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia kötete, pp. 158-164. (pdf)

Kotroczó Zs., Juhos K., Béni Á., Várbíró G., Fekete I. (2018): A talaj szerves anyag mennyiségi és minőségi változás hatásai a lebontó talajbiológiai folyamatokra és tápanyagforgalomra. XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Gödöllő, 2018.04.05-2018.04.07. MAG Mezőgazdaságért Alapítvány, p. 2. (pdf)

 

 

 

 

 

magyar