KH-125688 (NKFI)

Klímaváltozás hatása a hazai nedves, mezofil és száraz tölgyesekre és azok talajainak szerves szén raktározó képességére

A projekt típusa: Jelentős nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása (KH)
A projekt témaszáma:
A támogatás összege: 20.000 EFt
Kutatási időszak: 2017. szept. 1 - 2019. augusztus 31.

A projekt célja röviden:

A kutatás fő célja, hogy hazánk egymástól markánsan eltérő éves csapadékú területein vizsgálja a kijelölt tölgyerdők növekedési dinamikáját, szénmegkötő képességét (különös tekintettel a talajokban raktározott szénkészletet is), illetve, hogy ezekre a folyamatokra milyen hatással volt az elmúlt évtizedek klímaváltozással fémjelzett időszaka. Ez utóbbi kérdésre választ kaphatunk a kijelölt területeken növekvő idősebb fák évgyűrű vizsgálataiból, melyek segítségével az elmúlt 100 - 150 év fanövekedés szempontjából fontos éghajlati változásait követhetjük nyomon, pontosan megjelölve a kedvező és kedvezőtlen évek számát. A talajok széntartalmát a talajbiológiai folyamatok jelentősen befolyásolják. A szerves anyagok bontási sebességét mind a talajlégzés, mind a különböző enzimaktivitási folyamatok megbízhatóan indikálják. A mineralizációs és humifikációs folyamatok egyensúlya, illetve annak esetleges eltolódása a talajban raktározott szénkészlet nagyságát is befolyásolja.

A pályázat erősségét komplexitásában látjuk, abban, hogy a növény – talaj rendszert nem egymástól függetlenül, hanem egységes, egymásra hatással lévő komplex egészként kezeli. Továbbá nem egy művi kísérlet eredményeit próbálja a természetes közegekre ráhúzni, hanem valós, és rendkívül eltérő környezeti paraméterek mellett vizsgáljuk az éghajlatváltozás ökoszisztémákra gyakorolt hatását.

A projekt közreműködői:

Dr. Fekete István, főiskolai docens, projektvezető (NyE, Környezettudományi Intézet)

 

Dr. Juhos Katalin, adjunktus

 

Dr. Kotroczó Zsolt, adjunktus

 

Dr. Berki Imre, egyetemi docens (SE, Ökológiai és Bioklimatológiai Intézeti Tanszék)

 

A projekthez kapcsolódó eddigi publikációk:

Fekete István, Berki Imre, Veperdi Gábor, Demeter Ibolya, Tóth János Attila, Juhos Katalin, Kotroczó Zsolt (2018): A szerves szénkészlet 4 évtizedes változása a síkfőkúti kutatási területen. In: Szép Tibor (szerk.) XI. Magyar Ökológus Kongresszus, Nyíregyháza, 2018. augusztus 28-30. Absztraktkötet pp. 8. (pdf)

Juhos Katalin, Berki Imre, Kotroczó Zsolt, Fekete István (2018): Talajmikrobiológiai vizsgálatok a megváltozó atmoszférikus hatásokat jelző erdőkben. Talajtani Vándorgyűlés: Absztrakt és program füzet: Talajhasználat - funkcióképesség. Pécs, Magyarország, 2018.08.29-2018.09.01. p. 68. (pdf)

Fekete I., Juhos K., Makádi M., Demeter I., Berki I., Kotroczó Zs. (2018): Long-term effects of litter input change on carbon content in the soil of a Central European deciduous forest. 21st World Congress of Soil Science: Soil Science: beyond food and fuel. Rio de Janeiro, Brazília, 2018.08.12-2018.08.17. p. 110. (pdf)

Kate Lajtha, Richard D. Bowden, Susan Crow, István Fekete, Zsolt Kotroczó, Alain Plante, Myrna J. Simpson, Knute J. Nadelhoffer (2018): The detrital input and removal treatment (DIRT) network: Insights into soil carbon stabilization. Science of the Total Environment (640–641): 1112–1120. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.05.388 [IF: 4,610; D1] (pdf)

Kotroczó Zs., Veres Zs., Juhos K., Béni Á., Várbíró G., Fekete I.n(2018): Szerves anyag mennyiségi és minőségi változás hatásai egyes talajbiológiai folyamatokra. In: Füleky Gy.(szerk.). XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia kötete, pp. 158-164. (pdf)

Kotroczó Zs., Juhos K., Béni Á., Várbíró G., Fekete I. (2018): A talaj szerves anyag mennyiségi és minőségi változás hatásai a lebontó talajbiológiai folyamatokra és tápanyagforgalomra. XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Gödöllő, 2018.04.05-2018.04.07. MAG Mezőgazdaságért Alapítvány, p. 2. (pdf)

 

 

 

 

 

magyar