KH-126478 (NKFI)

A talaj szerves anyag mennyiségi és minőségi változás hatásai a lebontó talajbiológiai folyamatokra és tápanyagforgalomra

A projekt típusa: Jelentős nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása (KH)
A projekt témaszáma:
A támogatás összege: 20.000 EFt
Kutatási időszak: 2017. december 1 - 2019. november 30.

A projekt célja röviden:

A klímaváltozás hatásait modellező erdőterületen végrehajtott avar manipulációs kísérlet során a mesterségesen megváltoztatott szerves anyag input további hatásait kívánjuk vizsgálni legfőképpen biológiai monitoring módszerekkel, valamint műszeres analitikai vizsgálatokkal és ezzel mintegy modellezni a talajba jutó szerves anyagok további átalakulási folyamatait. Eddig nem volt lehetőségünk vizsgálni a talajok biológiai aktivitásának változásait csak a talajok horizontális viszonylatában. Eddigi kutatásainkat, a szerves anyagok okozta változásokat a talajok vertikális profiljának vizsgálatával szeretnénk kiegészíteni, ami azért jelentős, mert a számos tényező meghatározza, hogy a talajba került szerves anyagok akkumulációjuk során milyen mélyebb talajrétegekbe juthatnak le, az ottani biológiai aktivitást befolyásolva. Ez a megközelítés arra is lehetőséget nyújt, hogy a klímaváltozást érdemben befolyásoló talaj szerves anyagmennyiségi és minőségi változásait, illetve ezen változások dinamikáját a talaj teljes, szerves anyagot tartalmazó szintjeire is kivetíthessük. Ezen kívül a fontosabb elemek koncentrációjának/arányának vizsgálatával azt kívánjuk tanulmányozni, hogy a talajokra jutó avar input, és az élő gyökérzet (illetve hiányuk) hatása, hogyan befolyásolja a tápelem forgalmat különböző réteg mélységekben, ennek milyen szerepe van a talaj biológiai aktivitásának változásában. Az elemvizsgálatokkal párhuzamosan további enzimaktivitás vizsgálatokat is fogunk végezni. Vizsgálataink kapcsán arra is válaszokat keresünk, hogy néhány, a talajokban meghatározó szerepet játszó elem (C, N, S, P) körforgalmát, talajokban történő felhalmozódását, vagy éppen készletcsökkenését hogyan befolyásolhatják a klímaváltozás kapcsán jelentkező éghajlati, illetve ökológiai folyamatok. Vizsgálataink eredményeit észak-amerikai, ázsiai és egyéb európai DIRT területeken gyűjtött adatokkal összevetve értékeljük, ami nagyban segíti a kapott eredmények értelmezését.

A pályázat erősségét komplexitásában látjuk, abban, hogy a növény – talaj rendszert nem egymástól függetlenül, hanem egységes, egymásra hatással lévő komplex egészként kezeli. Továbbá nem egy művi kísérlet eredményeit próbálja a természetes közegekre ráhúzni, hanem valós, és rendkívül eltérő környezeti paraméterek mellett vizsgáljuk az éghajlatváltozás ökoszisztémákra gyakorolt hatását.

A projekt közreműködői:

Dr. Kotroczó Zsolt, adjunktus, projektvezető

 

Dr. Fekete István, főiskolai docens (NyE, Környezettudományi Intézet)

 

Dr. Juhos Katalin, adjunktus

 

Dr. Béni Áron, adjunktus, (DE, Agrokémiai és Talajtani Intézet)

 

Dr. Várbíró Gábor, tudományos munkatárs (MTA, Ökológiai Kutatóközpont)

 

A projekthez kapcsolódó eddigi publikációk:

Juhos K., Madarász B., Kotroczó Zs., Béni Á., Makádi M., Fekete I. (2021): Carbon sequestration of forest soils is reflected by changes in physicochemical soil indicators - A comprehensive discussion of a long-term experiment on a detritus manipulation. Geoderma 385: 114918. (pdf)

Fekete I., Berki I., Lajtha K., Trumbore S., Francioso O., Gioacchini P., Montecchio D., Várbíró G., Béni Á., Makádi M., Demeter I., Madarász B., Juhos K., Kotroczó Zs. (2021): How will a drier climate change carbon sequestration in soils of the deciduous forests of Central Europe? Biogeochemistry 152: 13-32. (pdf)

Kotroczó, Z.; Juhos, K.; Biró, B.; Kocsis, T.; Pabar, S.A.; Varga, C.; Fekete, I. Effect of Detritus Manipulation on Different Organic Matter Decompositions in Temperate Deciduous Forest Soils. Forests 2020, 11, 675. (pdf)

Derek Pierson, Richard Bowden, Serita D. Frey, Knute J. Nadelhoffer, István Fekete, Zsolt Kotroczó, Myrna J. Simpson, Kate Lajtha (2019): Soil carbon, where does it come from? Where does it go? Insights from the long-term DIRT network. AGU 100, Fall Meeting, San Francisco, CA, 9-13. december 2019. (B32D-04) (pdf)

Kotroczó Zs., Juhos K., Pabar S.A., Kocsis T., Berki I., Djukic, I., Fekete I. (2019): TeaComposition: Effect of organic matter manipulation on a tea leaf litter decomposition experiment in a deciduous forest. 7th International Symposium on Soil Organic Matter, October 6-11. 2019. Adelaide, Australia.(pdf)

Juhos K., Fekete I., Trumbore, S., Makád M., Demeter I., Francioso, O., Gioacchini, P., Montecchio, D., Kotroczó Zs. (2019): Change in physical properties of forest soils in a long-term experiment of detritus input and removal treatment. 7th International Symposium on Soil Organic Matter, October 6-11. 2019. Adelaide, Australia. (pdf)

Fekete I., Béni Á., Spaccini, R., Monda, H., Várbíró G., Juhos K., Kotroczó Zs. (2019): Effect of detritus input change on microorganisms in forest soils. 7th International Symposium on Soil Organic Matter, October 6-11. 2019. Adelaide, Australia. (pdf)

Kotroczó Zs., Juhos K., Berki I., Fekete I. (2018): Effect of long-term organic matter manipulation on soil biological activity in a temperate oak forest. 21st World Congress of Soil Science: Soil Science: beyond food and fuel. Rio de Janeiro, Brazília, 2018.08.12-2018.08.17. p. 229. (pdf)

Juhos K., Fekete I., Kotroczó Zs. (2018): Change of soil pH in a long-term experiment of Detritus Input and Removal Treatment. 21st World Congress of Soil Science: Soil Science: beyond food and fuel. Rio de Janeiro, Brazília, 2018.08.12-2018.08.17. p. 110. (pdf)

Fekete István, Berki Imre, Veperdi Gábor, Demeter Ibolya, Tóth János Attila, Juhos Katalin, Kotroczó Zsolt (2018): A szerves szénkészlet 4 évtizedes változása a síkfőkúti kutatási területen. XI. Magyar Ökológus Kongresszus, Nyíregyháza, 2018. augusztus 28-30. Absztraktkötet pp. 8. (pdf)

Kotroczó Zsolt, Juhos Katalin, Djukic Ika, Fekete István (2018): TeaComposition: Interkontinentális tea-avarlebomlási vizsgálat eredményei egy hazai lombhullató erdőben. Talajtani Vándorgyűlés: Absztrakt és program füzet: Talajhasználat - funkcióképesség. Pécs, Magyarország, 2018.08.29-2018.09.01. p. 53. (pdf)

Kate Lajtha, Richard D. Bowden, Susan Crow, István Fekete, Zsolt Kotroczó, Alain Plante, Myrna J. Simpson, Knute J. Nadelhoffer (2018): The detrital input and removal treatment (DIRT) network: Insights into soil carbon stabilization. Science of the Total Environment (640–641): 1112–1120. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.05.388 [IF: 4,610; D1] (pdf)

Kotroczó Zs., Juhos K., Béni Á., Várbíró G., Fekete I. (2018): A talaj szerves anyag mennyiségi és minőségi változás hatásai a lebontó talajbiológiai folyamatokra és tápanyagforgalomra. XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Gödöllő, 2018.04.05-2018.04.07. MAG Mezőgazdaságért Alapítvány, p. 2. (pdf)

Ika Djukic, Sebastian Kepfer-Rojas, Inger Kappel Schmidt, Klaus Steenberg Larsen, Claus Beier, Björn Berg, Kris Verheyend, et. al. Seres A., Hornung E., Fekete I., Kotroczó Zs., Tóth Zs. (2018): Early stage litter decomposition across biomes. Science of 4,9The Total Environment 628-629: 1369-1394. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.01.012 [IF: 4,610; D1] (pdf)

 

Undefined