Piac_13-1-2013-0274

Biochar szilárd mikrobiológiai hordozó előállításának és felhasználási technológiájának kísérleti fejlesztése nagyüzemi szarvasmarhatartásnál
a szerves trágya kezelésében, az állati takarmányozásban és a talajminőség javításába

2013.09.01. – 2017.03.31.

  • Támogatott partnerek: SZIE Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék, BOS-FRUCHT Agrárszövetkezet, CARBON MANAGEMENT Hungary Nonprofit Kft.
  • A támogatás összege: 409 280 559 Ft
  • A támogatás mértéke: 63,3%
  • A projekt azonosító száma: Piac-13-1-2013-0274
  • BIOCHAR szilárd mikrobiológiai hordozó és Effektív Mikroorganizmusok előállításának, felhasználási technológiájának kísérleti fejlesztése nagyüzemi szarvasmarha tartásnál, a szerves trágya kezelésben, az állati takarmányozásban és a talajminőség javításában.
  • Projekt leírása (PDF)
  • A kutatás folyamata (PDF)

Prof. Dr. Biró Borbála, egyetemi tanár, projektvezető

 

Dr. Juhos Katalin, egyetemi tanársegéd

 

Kosis Tamás, Ph.D hallgató

 

Dr. Kotroczó Zsolt, tudományos munaktárs

 

Wass-Matics Heléna, Ph.D hallgató

 

Dr. Kardos Levente, adjunktus

 

Kováts Jánosné, laboráns

 

Dr. Végvári György, egyetemi tanár

 

Publikációk

Hazai publikációk:

Biró B, Domonkos M, Juhos K, Végvári Gy, Pászti T, Petró T. (2014): Két mikrobiális oltóanyag hatása tehéntrágya alapú komposztok és a talajok várható minőségi tulajdonságaira. A talajok térbeli változatossága – elméleti és gyakorlati vonatkozások. Talajtani Vándorgyűlés, Keszthely, 2014. szeptember 4-6. Talajtani Vándorgyűlés. Poszterbemutató.

Kocsis T, Biró B (2015): A bioszén hatása a talaj-növény-mikróba rendszerre. Előnyök és aggályok. Agrokémia és Talajtan, 64:257-272. 

Biró B, Domonkos M, Kocsis T, Juhos K, Szalai Z, Végvári Gy (2015): Két mikrobiális oltóanyag hatása tehéntrágya alapú komposztok és a talajok várható minőségi tulajdonságaira. p. 9-18. In: A talajok térbeli változatossága – elméleti és gyakorlati vonatkozások. Talajtani Vándorgyűlés, Keszthely. (szerk: Hernádi H, sisák I, Szabóné Kele G). Talajvédelmi Alapítvány, Magyar Talajtani Társaság, ISBN 978-963-9639-80-5

Biró B, Hegedűs A (2015): Pseudomonas biotrágya környezetkímélő alkalmazási lehetőségeinek tanulmányozása árpa tesztnövénnyel. p. 41-50. In: Környezetkímélő talajművelési rendszerek Magyarországon. Elmélet és gyakorlat. (szerk: Madarász B.), MTA CSFK Földrajztudományi Intézet. ISBN 978-963-9545-46-5

Kocsis T, Biró B, Mátrai G, Ulmer Á, Kotroczó Zs (2015): Növényi eredetű bioszén tartamhatása a talaj szervesanyag-tartalmára és agrokémiai tulajdonságaira. Kertgazdaság, 48: 89-97.

Kocsis T, Kotroczó Zs, Szalai Z, Biró B. (2015): A bioszén felhasználás dózis- és talajfüggő hatásai. p. 19. In: V. Ökotoxikológiai Konferencia előadás és poszter kötete (Szerk: Darvas B, Bakonyi G, Biró B, Major J, Mörtl M, Vehovszky Á.) Magyar Ökotoxikológiai Társaság Konferenciája, Budapest, 2015. november 20. Poszter-bemutató és összefoglalója.

Kocsis T, Matics H, Kotroczó Zs, Biró B: (2015) A bioszén hatásának vizsgálata a talaj pszikrofil- és mezofil csíraszámára. „A hulladékgazdálkodás legújabb fejlesztési lehetőségei”. A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 számú, „Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológia Kutatóközpontjában” című projekt nemzetközi zárókonferenciája. Szarvas, 2015. január 29. Poszterbemutató.

Kocsis T, Matics H, Kotroczó Zs, Biró B. (2015): A bioszén hatása a talaj hidegtűrő (pszikrofil) és mérsékelten hőtűrő (mezofil) mikroba csíraszámára. pp. 63-69. In: A hulladékgazdálkodás legújabb fejlesztési lehetőségei. (Szerk: Futó Zoltán). TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012.0015 projekt eredménye. SZIE GAEK. ISBN 978-963-269-464-1.

Külföldi Publikációk:

Biró B, Szalai M, Dudás A, Wass-Matics H, Kocsis T, Kotroczó Zs. (2015): Organic tomato growth by microalga soil-leaf treatments. In: 7th International Symposium of Microalgae and seeweed products in Plant-Soil Systems. p. 30. Mosonmagyaróvár, Hungary, 2015. jun. 29-30.

Biró B., Kocsis, T., Matics H., Kotroczó, Z., Szalai, Z. (2015): Enhanced abundance of Heterotrophs and Pseudomonas bacteria in soil with combined treatments of biochar. Poszter prezentáció. In: 3rd Coordination Meeting of Biofector, EU-Fp7 funded RTD project, Budapest, 2015. szept. 30. - okt. 2

Szalai, Z., Kotroczó, Z., Dudás A., Biró B. (2015): Tomato yield and quality, affected by various Trichoderma inoculums and combinations in organic field experiments. Poszter prezentáció. In: 3rd Coordination Meeting of Biofector, EU-Fp7 funded RTD project, 2015. szept. 30. - okt. 2.

Biró B., Szalai Z, Kocsis T, Kotroczó Zs. (2015): Better efficiency of biofertilizers in combination with N2-fixing endophytes in low quality sandy soil. In Rhizosphere 4. International Conference. Streching the interface of life. Mastricht, The Netherlands., 21-25 of June 2015. p. 183.

Biró B, Szalai z, Dudás A, Gáspár T, Wass-Matics H, Kotroczó Zs. (2015): Single and tripartite biofectors for tomato (var. Mobil) upscaled from pots to plots. In Rhizosphere 4. International Conference. Streching the interface of life. Mastricht, The Netherlands., 21-25 of June 2015.p. 295.

Kocsis T, Biró B, Ulmer Á, Szántó M, Kotroczó Zs. (2017): Time-lapse effect of ancient plant coal biochar products on some soil agrochemical parameters and soil organic matter content. Environmental Science and Pollution Research [IF: 2,785]

Szakdolgozatok:

Bársony Kristóf: Komposztok dózisfüggő hatásértékelése salátával. Szakdolgozat, Szent István Egyetem, 2016. p. 41. Témavezető: Kardos Levente, Biró Borbála, Erőss Attila

Rigó Bence: Termésnövelő baktériumtrágyák hatása ökológiai művelésű Démon burgonyafajtán. Szakdolgozat. Szent István Egyetem, p. 52. Témavezető: Biró Borbála, Papp Orsolya.

 

magyar