Dr. Biró Borbála

Szakmai képesítés:

 • Egyetemi doktor (Ph.D), a biol. tud. kandidátusa (C.Sc), habilitált oktató (Dr. habil.), az MTA doktora (D.Sc)
 • Kossuth Lajos Tudományegyetem, TTK, Debrecen, biológus, terresztris ökológus

Munkahelyek:

 • 2020-egyetemi tanár, professzor, Szent István Egyetem, MKK, Környezettudományi Intézet, Agrárkörnyezttani Tanszék (korábban: Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék)
 • 2013-egyetemi tanár, professzor, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar (2016. jan. 1-jétől Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar), Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
 • 2000-2013: főiskolai tanár, egyetemi tanár, Dunaujvárosi Főiskola, Műszaki Intézet, Természettudományi és Ökológiai Tanszék
 • 1982-2013: tudományos segédmunkatárs, -munkatárs, főmunkatárs, majd tanácsadó, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
 • 1980-1981: tudományos segédmunkatárs, Vetőmag Vállalat Kutatóintézet, Nyíregyháza, Kisvárdai Teichmann telep

Egyetemi tevékenység:

 • A SZIE Kertészettudományi Kar Kari Tanácsának tagja (2020. február 1-ig)
 • A SZIE Kertészettudományi Doktori Iskola tagja és oktatója

Tudományos és szakmai közéleti tevékenység:

 • Magyar Tudományos Akadémia, Debreceni Akadémiai Bizottság, Talajbiológiai Munkabizottság (elnök)
 • Magyar Talajtani Társaság, Talajbiológiai Szakosztály (elnök)
 • Magyar Mikrobiológiai Társaság, Mezőgazdasági és Élelmiszer-mikrobiológiai Szekció (tag)
 • Arid Land Research and Management, Szerkesztőbizottsági tag
 • Environmental Geotechnics, Szerkesztőbizottsági tag
 • Szakértő, Horizon 2020 Missziós testülete „Egészséges Talaj és Élelmiszer”

Oktatott tárgyak:

 • Alapképzésben (BSc)
  • Talajtan
  • Környezettan
  • Izolált termesztési rendszerek talajai, közegei
 • Mesterképzésben (MSc)
  • Talajökológia
  • Soilecology
 • PhD-képésben:
  • Rhizobiológia, Rhizoökológia, Rhizotechnológia
  • Növény- és talajkondícionálók, termésnövelők alkalmazásai
  • Mikrobiális oltóanyagok, biotrágyák
  • Talajbiológia, növényvédelmi talajtan

Kutatási terület:

 • Talajbiológia, talajökológia, kertészeti talajtan
 • Mesterséges talajok, közegek
 • Regeneratív talajjavítás
 • Biológiai talajművelés
 • Talajerőgazdálkodás
 • Rhizotechnológiák, talaj-bio-fito-remediáció
 • Talaj-egészség, talajfunkciók
 • Talajmonitoring és talajvizsgálati módszerek

Kutatási tevékenység:

 • A talaj-növény-mikroba rendszerekhez kapcsolódó talajbiológiai, terresztris ökológiai folyamatok tanulmányozása
 • Hasznos mikroszervezetek, mint termésnövelő mikrobiális oltóanyagok, baktériumtrágyák és biokontroll mikroorganizmusok felhasználása a mező-, erdő- szőlő- és kertészeti kultúrákban
 • Talaj-megújító mezőgazdálkodás és talajregeneratív eljárások
 • Humusz-menedzsment és biológiai talajművelési, talajjavító módszerek, alternatív szerves anyagok hatásai
 • Talajmonitoring és talaj-állapot-vizsgálatok, talajorvoslás és bio-fito-remediációs eljárások
 • Termokomposztálás és effektív mikroorganizmusok (EM) felhasználási lehetőségei
 • A hatékony talajerőgazdálkodás elemei

K+F projektek, témavezetője:

BIOFECTOR (www.biofector.info): The use of bioeffectors in crop nutrition. A „bioeffektor” termékek a termésnövelők közé sorolt ásványi anyagok és élő mikroorganizmusokat tartalmazó kereskedelmi termékek, oltóanyagok. Ezek mezőgazdasági, kertészeti és szőlészeti alkalmazásainak célja a műtrágya és a mezőgazdasági kemikáliák (peszticidek) alkalmazásának a csökkentése, iletve lehetőség szerint a teljes kizárása. Mindeközben a természet ökológiai törvényszerűségeit maximálisan figyelembe vesszük, így környezetbarát megoldásokat jelentenek.

BIOCHAR, Piac-13 projekt (Piac-13-1-2013-0274). Biochar szilárd mikrobiológiai hordozó és EM előállításának felhasználási technológiájának kísérleti fejlesztése nagyüzemi szarvasmarhatartásnál a szerves trágyakezelésben az állati takarmányozásban és a talajminőség javításában.


Publikációs tevékenység (mtmt)


További közlemények


 

 

magyar