Dr. Juhos Katalin

Szakmai képesítés:

 • Növénytermesztési és kertészeti tudományok doktora (PhD) – BCE KeTK
 • Talajtani szakmérnök (posztgraduális) – SZIE MKK
 • Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) – TSF MVK
 • Tájvédő geográfus (MSc) – DE TTK

Munkahelyek:

 • 2017- adjunktus, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
 • 2009-2017: tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar (2016. jan. 1-jétől Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar), Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
 • 2008-2009: tanszéki mérnök, Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar, Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
 • 2008: gyakornok, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Hajdú-Bihar megyei Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

Egyetemi tevékenység:

 • Elméleti és gyakorlati oktatás a talajtan, talajvédelem és vízgazdálkodás diszciplínákban;
 • Kutatási tevékenység a talajerőgazdálkodás területén;
 • Kutatási pályázatok menedzselése, pályázatírás;
 • Részvétel az NKFI (125688) KH_17 és NKFI (126478) KH_17 projektek kutatás-fejlesztési feladataiban;

Tudományos és szakmai közéleti tevékenység:

Oktatott tárgyak:

 • Talajtan
 • Talajtan és agrokémia
 • Agrokémia
 • Agrometeorológia és vízgazdálkodás
 • Környezeti elemek védelme
 • Környezeti erőforrás-gazdálkodás modul I., II.
 • Talajtani laboratóriumi módszerek

Kutatási terület:

 • Földminősítés,
 • Talajerő-gazdálkodás,
 • Talajvédelem,
 • Többváltozós statisztikai módszerek alkalmazása.

Kutatási tevékenység:

 • Paraméteres, kvantitatív földminősítési módszerek alkalmazása. A talajtulajdonságok és a terméshozamok kapcsolatának vizsgálata többváltozós statisztikai módszerekkel.
 • Termésnövelő anyagok és termesztőközegek kertészeti alkalmazásai

Publikációs tevékenység (mtmt)


Letölthető (egyéb) közlemények


 

 

magyar