Dr. Kardos Levente

Szakmai képesítés:

 • 2012: a környezettudományok (környezetkémia) doktora (PhD)
 • 2005-2008: Környezettudományi Doktori Iskola (ELTE TTK)
 • 2003-2005: Vízminőségvédelmi szakirányos környezetvédelmi szakember (BME VMK)
 • 1997-2003: Középiskolai kémia-környezettan tanár (ELTE TTK)

Munkahelyek:

 • 2018. június 1-től tanszékvezető
 • 2018. januártól egyetemi docens
 • 2016. szeptember 01. – 2018. május 31. megbízott tanszékvezető
 • 2013. március 18. – 2016. augusztus 31. tanszékvezető-helyettes
 • 2013. január 23. – 2013. március 17. megbízott tanszékvezető
 • 2013. februártól adjunktus (Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék)
 • 2008. októbertől egyetemi tanársegéd (Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék)
 • 2008. szeptembertől tanszéki mérnök (Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék)
 • 2004-2008: óraadó középiskolai tanár, Alternatív Közgazdasági Gimnázium és Forrai Magániskola Kéttannyelvű Középiskola
 • 2005-2008: tanszéki vegyész, majd doktorandusz, ELTE TTK Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ és Analitikai Kémiai Tanszék
 • 2003-2004: főállású középiskolai tanár, Verebély László Szakközépiskola

Egyetemi tevékenység:

 • 2018-2020 a Kertészettudományi Kar Minőségügyi Bizottság elnöke
 • 2018-2020 a Kertészettudományi Kar Kitüntetési Bizottság tagja
 • 2011-2020 a Kertészettudományi Kar Oktatásfejlesztési Bizottság tagja
 • 2013-2017 a Kertészettudományi Kar Kari Tanács póttagja
 • a Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) záróvizsga bizottság elnöke, tagja, illetve titkára
 • záróvizsga bizottsági tag Környezettan (BSc) szakon (ELTE TTK)

Díjak, elismerések:

 • 2011. Az Év Oktatója díj
 • 2017. Grassalkovich Ösztöndíj

Tudományos és szakmai közéleti tevékenység:

 • Magyar Hidrológiai Társaság (tag)
 • Magyar Kémikusok Egyesület (tag)
 • MTA Analitikai és Környezeti Kémiai Tudományos Bizottság Környezeti Kémiai Munkabizottság (tag)

Oktatott tárgyak:

 • Kertészmérnök FOSZ szakon: Kémia, Talajtan és agrokémia (tárgyfelelős),
 • Kertészmérnök BSc szakon: Talajtan és agrokémia (tárgyfelelős),
 • Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szakon: Környezetgazdálkodás (tárgyfelelős), Környezeti elemek védelme, Környezet-állapotfelmérés (tárgyfelelős), Környezeti erőforrás-gazdálkodás szakmai modul I.-II.-III. (modulfelelős), Levegő- és vízminőség-védelem, Hulladékgazdálkodás
 • Szőlész-borász mérnök BSc szakokon: Talajtan és agrokémia (tárgyfelelős)
 • Tájrendező és kertépítő mérnök BSc szakon: Környezeti kémia
 • Ökológiai gazdálkodási mérnök MSc szakon: Természetvédelem, környezetvédelem

Kutatási terület:

 • Környezetkémia (vízkémia, talajkémia)
 • Szennyvíztisztítás
 • Szennyvíziszap hasznosítás (komposztálás, rothasztás)
 • Környezetgazdálkodás

Kutatási tevékenység:

 • Kutatási feladatokat lát el a környezetkémia több területén
 • Kiemelt kutatási területe a vízkémiai vizsgálatok különböző víztestekből, valamint a szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap környezetbarát hasznosítási technológiáinak fejlesztése.
 • Kommunális szennyvíziszap laboratóriumi, félüzemi és üzemi szintű vermikomposztálási technológiájának fejlesztése
 • A légszennyezettség és a városi zöldfelületek kölcsönhatásainak vizsgálata mérések és modellszámítások alapján projekt keretében környezetkémiai, nehézfém vizsgálatok (OTKA 109361)
 • Fót-csomádi szennyvíziszap komposztáló telep talajának és megfigyelő kútjainak komplex környezeti hatásvizsgálata
 • Részvétel a Nemzeti Víztudományi Kutatási Program kidolgozásában
 • A PIAC 13-1-2013-0143 „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” projekt keretében kutató-fejlesztő tevékenységet folytat a kommunális szennyvíziszap vermikomposztálása témában

Publikációs tevékenység (mtmt)

 

 

 

magyar