Dr. Madarász Balázs

Szakmai képesítés:

 • 2009: Földtudományok doktora (PhD) - ELTE
 • 2000: Földrajz tanári szak (MSc) ELTE, TTK

Munkahelyek:

 • Egyetemi adjunktus; BCE (2016. jan. 1-jétől Szent István Egyetem), Kertészettudományi Kar, Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék, 2011-
 • Tudományos főmunkatárs; MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, 2000-

Tudományos és szakmai közéleti tevékenység:

Oktatott tárgyak:

 • Talajtan és agrokémia
 • Természetföldrajz és ökológia
 • Talajtan
 • Természeti erőforrások és természetvédelem
 • Környezetkímélő talajművelési rendszerek talajvédelmi és környezetgazdálkodási vonatkozásai

Kutatási terület:

 • Talajerózió, talajvédelem
 • Talajkímélő földművelés
 • Vulkáni talajok

Kutatási tevékenység:

 • Gyepes sávok szerepe a talajerózió elleni védekezésben (OTKA)
 • Szántásos és talajkímélő művelések talajeróziós vizsgálata (KMB)

Publikációs tevékenység (mtmt)

 

 

 

magyar