Dr. Vermes László

Szakmai képesítés:

 • 1996: MTA, Bp. - mezőgazdasági tudomány doktora fokozat (3454/1996 - DSc)
 • 1975: MTA, Bp, - mezőgazdasági tudomány kandidátusa fokozat (6425/1975 - CSc)
 • 1972: ILRI, Wageningen, Hollandia - 11. Nemzetközi Vízrendezési Tanfolyam
 • 1970: GATE - mezőgazdaságtudományi doktori oklevél (832/1970)
 • 1961-62: GATE - öntözéses növénytermesztő szakmérnöki oklevél (313/1962)
 • 1954-59: Agrártudományi Egyetem, Gödöllő - Mg. mérnöki diploma (112/1959)
 • 1950-54: II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Bp, érettségi bizonyítvány

Munkahelyek:

 • 2016-tól  SzIE Budai Campus, KerTK Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék, Bp.
 • 2002-2015: Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)  Tal. és Vízgazd. Tanszék, Bp.
 • 2000-2002: SzIE KerTK Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék, Bp.
 • 1993-1999: KÉE KTK Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék, Budapest
 • 1991-1993: Földművelési Minisztérium, Bp, - Oktatási Osztály
 • 1983-1990: GATE MgTK Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszék, Gödöllő
 • 1961-1983: Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet (VITUKI), Budapest
 • 1960-1961: GATE, Gödöllő és FM Öntözési Igazgatóság, Budapest
 • 1959-1960: Talajjavító Vállalat, Debrecen - Nagyüzemi öntözések szervezése

Tisztségek:

 • 1990-1996: egyetemi docens, (GATE)
 • 1990: dékánhelyettes (GATE)
 • 1996: oktatási rektorhelyettes (GATE)
 • 1997-től: egyetemi tanár
 • 1988-1992: tanszékvezető (GATE, Vízgazdálkodás és Meliorációs Tanszék)
 • 1992-1996: tanszékvezető (KÉE, Agrometeorológia és Vízgazdálkodás Tanszék)
 • 1996-1998: Tanszékvezető (KÉE, Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék)

Egyetemi tevékenység:

 • Aktívan részt vett a tananyagok és egyes tantárgyak ismeretanyagának korszerűsítésében,
 • Új tananyagok létrehozásában,
 • Tankönyvek és az oktatási módszerek fejlesztésében működött közre

Oktatott tárgyak:

 • Vízgazdálkodás
 • Környezetvédelem
 • Környezetgazdálkodás
 • Hulladékgazdálkodás
 • Levegő- és vízminőség-védelem
 • Talajvédelem és talajszennyezettség
 • Hígtrágya-hasznosítás
 • Szennyvíztisztítás, -elhelyezés és -hasznosítás
 • Éghajlatváltozás és az aszály elleni küzdelem
 • Environmental Management (angolul nyelven, a nemzetközi ERASMUS program keretében)

Kutatási terület:

 • Általános és mezőgazdasági vízgazdálkodás,
 • Melioráció, öntözés, vízrendezés,
 • Szennyvíz-, szennyvíziszap- és hígtrágya-hasznosítás,
 • Hulladékgazdálkodás,
 • Környezetgazdálkodás,
 • Talaj- és vízvédelem.
 • Ezeken a területeken szabadföldi, kisparcellás kísérletek beállítása és irányítása (1962: Pesterzsébet; 1972: Kecskemét), interdiszciplináris kutatói munkacsoport létrehozása és vezetése 15 éven keresztül; a kísérletek eredményeinek komplex értékelése, azok alapján szak- és tankönyvek ((1993: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás; l997: Vízgazdálkodás; 1982: Szennyvíz- és szennyvíziszap hasznosítás, GATE; l984: Az Élővilág védelme, GATE) megírása, ill. szerkesztése,
 • Nemzetközi részvételű szakmai konferenciák szervezése, az eredmények megismertetése, megvitatása és terjesztése, valamint a vonatkozó szabályzatok esetleges módosításának kezdeményezése céljából

Kutatási tevékenység:

 • Az összetett, több szakterületre is kiterjedő és időigényes vizsgálatoknak nem kedveznek az időben és tartalomban egyaránt szűkre szabott pályáztatási lehetőségek, amin változtatni kellene a hatékonyabb környezetvédelem érdekében.

Publikációs tevékenység (mtmt)

 

 

 

magyar