Galgóczy Zsolt

Szakmai képesítés:                            

 • 2005-2008: Földtudományi Doktori Iskola, Földrajz-Meteorológia Program /abszolutóriumot szerzett, doktorjelölt/ (ELTE TTK)
 • 2001-2005: geográfus szak (ELTE TTK)
 • 1997-2001: földrajz tanár szak (ELTE TTK)

Munkahelyek:

 • 2011-től: tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar (2016. jan. 1-jétől Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar), Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
 • 2007-2011: szakértő, alkalmazott hidrológus, Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI), Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium VKK
 • 2004-2006: térképész és földmérő, Mért Pont Mérnöki Iroda Kft.

Egyetemi tevékenység:

 • Elméleti és gyakorlati oktatás a vízgazdálkodás, hidrológia és geológia diszciplínákban
 • Kutatási tevékenység a felszíni hidrológia területén
 • BSc és MSc tantárgyak koordinálása

Tudományos és szakmai közéleti tevékenység:

 • Magyar Hidrológiai Társaság (tag)
 • Magyar Földrajzi Társaság (tag)
 • Magyar Meteorológiai Társaság (tag)
 • Közép-Duna Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési Bizottság (tag)
 • Ipoly Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési Bizottság (tag)

Díjak, elismerések:

 • 2006: Szádeczky-Kardoss Elemér-díj (MTA)
 • 2004: Lászlóffy Woldemár-díj (MHT)
 • 2004: Dicséret az Államvizsgán elért teljesítményért (ELTE)
 • 2003: OTDK, Miskolc – 1. helyezés, különdíjjal (OTDT)
 • 2001: Kari Tudományos ösztöndíj (ELTE TTK)
 • 2001: Pázmány-Eötvös Alapítvány által támogatott kutatómunka (ELTE)

Oktatott tárgyak:

 • Agrometeorológia és vízgazdálkodás
 • Geológia és talajtan
 • Természeti erőforrások és természetvédelem
 • Talajtan és agrokémia
 • Természetföldrajz és ökológia
 • Környezeti elemek védelme
 • Levegő- és vízminőség-védelem
 • Környezet-állapotfelmérés
 • Környezeti erőforrás-gazdálkodás modul I., II

Kutatási területe:

 • Hegyvidéki vízgyűjtők hidrológiája
 • Hidrometeorológiai műszerfejlesztés és mérésmódszertan
 • Vízföldrajz

Publikációs tevékenység (mtmt)


További közlemények


 

 

magyar