Oktatás

A Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék az alap- és mesterszakok mindegyikében fontos oktatási szerepkört tölt be. Tanszékünk az agroökoszisztémák működését szabályozó három környezeti elem − talaj, víz, levegő − változásait, kölcsönhatásait vizsgálja és oktatja. Dr. Kardos Levente a Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) szakfelelőse. A képzési rendszerben nagy hangsúlyt fektetünk a talajtan és növénytáplálás szakterületére, mert hisszük, hogy az agrárszakmáknak és a kapcsolódó tudományos területeknek ez az egyik fontos alappillére. Ez jelent biztos kezdőtőkét a termesztéstechnológiai és alkalmazásbeli tudás elsajátításához, elmélyítéséhez. Tanszékünk ezen felül a környezetgazdálkodás keretein belül a három fő környezeti elem (talaj, víz,levegő) megóvásához szükséges ismeretek elsajátításához nyújt segítséget.

2018-tól indult tanszékünkön a Talajerő-gazdálkodási szakértő / szakmérnök szakirányú továbbképzési szak, Prof. Biró Borbála szakfelelős vezetésével. Nemzetközi szinten már léteznek hasonló képzések, több közülük kifejezetten a talaj biológiai tulajdonságainak, javítására és a humuszmenedzsmentre irányul. A Magyarországon is jelentkező egyre intenzívebben növekvő igény kiszolgálója a jelenleg egyedülálló szak. A képzés a növénytermesztés hatékonyságának növelését tűzi ki célul a talajtermékenység fokozásán és helyreállításán keresztül, melyre a talajtani erőforrásaink védelme ill. fejlesztése érdekében van szükség. Olyan szakemberek képzése a cél, akik képesek felmérni ezen problémák és társadalmi igények rendszerét, és képesek hatékony megoldásokat találni a termelési színvonal és a talajtermékenység együttes növelésére.

A talajtani laboratórium nélkülözhetetlen hátteret biztosít a hallgatók gyakorlati képzésében, másrészt a szakdolgozatok/diplomadolgozatok elkészítéséhez nyújt nagy segítséget, ahol a hallgatók – választott témájukhoz kapcsolódóan − szakemberek irányításával talajtani-, komposzt és vízvizsgálatokat végeznek.

A Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szakon a Környezeti erőforrás-gazdálkodás szakirány a legnépszerűbb szakirányok közé tartozik, amelynek szintén a Tanszékünk a felelőse. A képzés során mindig törekszünk arra, hogy szakirányos hallgatóinknak a gyakorlatban is jól hasznosítható ismereteket nyújtsunk, és hozzásegítsük őket a megfelelő gyakorlat megszerzésének lehetőségéhez is.

 

 

magyar