Oktatás

A Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék az alap- és mesterszakok mindegyikében fontos oktatási szerepkört tölt be. Tanszékünk az agroökoszisztémák működését szabályozó három környezeti elem − talaj, víz, levegő − változásait, kölcsönhatásait vizsgálja és oktatja. Dr. Kardos Levente a Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) szakfelelőse. A képzési rendszerben nagy hangsúlyt fektetünk a talajtan és növénytáplálás szakterületére, mert hisszük, hogy az agrárszakmáknak és a kapcsolódó tudományos területeknek ez az egyik fontos alappillére. Ez jelent biztos kezdőtőkét a termesztéstechnológiai és alkalmazásbeli tudás elsajátításához, elmélyítéséhez. Tanszékünk ezen felül a környezetgazdálkodás keretein belül a három fő környezeti elem (talaj, víz,levegő) megóvásához szükséges ismeretek elsajátításához nyújt segítséget.

A talajtani laboratórium nélkülözhetetlen hátteret biztosít a hallgatók gyakorlati képzésében, másrészt a szakdolgozatok/diplomadolgozatok elkészítéséhez nyújt nagy segítséget, ahol a hallgatók – választott témájukhoz kapcsolódóan − szakemberek irányításával talajtani-, komposzt és vízvizsgálatokat végeznek.

A Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szakon a Környezeti erőforrás-gazdálkodás szakirány a legnépszerűbb szakirányok közé tartozik, amelynek szintén a Tanszékünk a felelőse. A képzés során mindig törekszünk arra, hogy szakirányos hallgatóinknak a gyakorlatban is jól hasznosítható ismereteket nyújtsunk, és hozzásegítsük őket a megfelelő gyakorlat megszerzésének lehetőségéhez is.

 

 

magyar