Gyakorlati képzés a Tanszéken

Tanszékünk minden szakon nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati képzésre, amely terepgyakorlatok, üzemlátogatások és laboratóriumi gyakorlatok formájában valósul meg.

A Tanszék által szervezett terepgyakorlatok a Kar Kísérleti Üzemében és Tangazdaságában illetve a Soroksári Botanikus Kertben:

Agrometeorológia és vízgazdálkodás című tárgy keretében a hallgatók a terepgyakorlaton megtekintik a mobil meteorológiai mérőállomásokat, és megismerkednek a műszerek mérési elveivel. A terepgyakorlat alatt az állomások által a különböző szinteken (1m, 2m, 4m) mért meteorológiai elemek (hőmérséklet, relatív nedvesség, szélsebesség, sugárzási teljesítmény) adatsorait feldolgozzák, elemzik. A hallgatóknak ez által lehetőségük nyílik az állomány és a csupasz felszín mikrokörnyezetet módosító hatásának értelmezésére, a meteorológiai paraméterek függőleges profiljának, valamint időbeli változásának feltérképezésére, az egyes elemek összefüggéseinek feltárására. A terepgyakorlat alkalmával továbbá lehetőségük van a hallgatóknak egy intenzív ültetvény öntözőberendezését megtekinteni.

Környezetállapot-felmérés tárgy terepgyakorlatán bemutatjuk a helyszíni víz- és levegőminta-vételezés és vizsgálatok alapjait.

Talajtan és agrokémia című tárgy terepgyakorlatán a hallgatók megismerkednek a helyszíni talajfelvételezés módszereivel. Elvégzik az alapvető terepi morfológiai megfigyeléseket, vizsgálatokat, amelyről jegyzőkönyvet vezetnek. A Botanikus Kert a talaj térbeli heterogenitásának bemutatása és okainak szemléltetésére nagyon alkalmas terep, hiszen legalább három, nagyon különböző genetikájú (főcsoportba tartozó) talajtípus is megtalálható a területen: Ramann-féle barna erdőtalaj, humuszos homoktalaj, típusos réti talaj.

Terepgyakorlat a Hosszúréti-pataknál: A Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szakos hallgatóinkat a Levegő- és vízminőség-védelem tárgy keretében terepgyakorlatra visszük Budapest egyik legfontosabb kisvízfolyásához, a Hosszúréti-patakhoz. A hallgatók a helyszínen megismerkednek a patak környezeti problémáival, és morfológiai megfigyeléseket végeznek a vízfolyás medrében. Több feltételezett szennyező forrás környékén terepi vízminőség-vizsgálatokat is végeznek, amelyeket később a tantermi gyakorlat keretében értékelnek.

Vízgazdálkodás terepgyakorlat a Hosszúréti-pataknál: A terepgyakorlat során a Hallgatók egy kisvízfolyás/csatorna vízszállítását, sebességeloszlását, vízszintváltozását, esését, valamint medrének és környezetének morfológiai viszonyait mérik fel geodéziai műszerekkel és egyéb eszközökkel. Az adatokat jegyzőkönyvben rögzítik, ahol kiszámolják a Hosszúréti-patak pillanatnyi vízhozamát, és értékelik a szelvény fontosabb hidraulikai tulajdonságait.

A Tanszék által szervezett üzemlátogatások, helyszíni szemlék:

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep (FCSM Zrt.) (Környezetgazdálkodás)
Csepeli Ivóvíz Mű (Fővárosi Vízművek Zrt.) (Környezetgazdálkodás)
KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. (Környezetgazdálkodás)
Rákospalotai Hulladékhasznosító Mű (FKF Zrt.)(Hulladékgazdálkodás)
Országos Környezetegészségügyi Intézet (Levegő- és vízminőség-védelem)
Gellérthegyi Gruber József-medence (Fővárosi Vízművek Zrt.) (Környezeti elemek védelme)
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Levegőminőség-megfigyelő állomás, Kosztolányi Dezső tér (Környezeti elemek védelme)
Dél-pesti Szennyvíztisztító telep (FCSM Zrt.) (Környezeti elemek védelme)
Országos Meteorológiai Szolgálat, Marczell György Főobszervatórium és a Központi Székház (Környezet-állapotfelmérés és Környezeti erőforrás gazdálkodás szakmai modul)
ELTE TTK Ásványtár és Biológiai Múzeum (Környezeti erőforrás gazdálkodás szakmai modul)

Laboratóriumi gyakorlatok tartoznak az alábbi tantárgyainkhoz:

Talajtan és agrokémia (Kertészmérnök BSc és FOSZ, Szőlész-borász mérnök BSc)
Levegő- és vízminőség-védelem (Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc)
Agrártermelés természettudományi alapjai II. (Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc, Gazdálkodási és vidékfejlesztési agrármérnök BSc)

 

magyar