A Tanszék TDK tevékenysége


A Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék (illetve jogelődjei) rendszeresen készíti fel tehetséges Hallgatóit TDK konferenciákon való részvételre. 1960 óta jelenik meg a tanszék különböző émákkal nem csak a házi  konferencián, de az orszáhos konferenciákon is Hallgatóival. Az alábbi felsorolás 1960-tól tartalmazza a TDK konferencián résztvevő Hallgatók nevét, valamint kutatási témájukat. Ahol ismert, a kontulens(ek) nevei is szerepelnek.

2016. (XLIII.)

Csonkics Andrea: Palántakori foszfortípusok utóhatása paradicsomon (Dr. Biró Borbála)
Dandé Alexandra: Bioszén és mikrobiológiai készítmény hatása a talaj termőképességére (Kocsis Tamás)
Együd Norbert: Nikkelszennyezettség jellemzése levélminták vizsgálata alapján (Dr. Kardos Levente)

2015. (XLII.)

Barát Ádám: Másodvetésű zöldtrágyanövények alkalmazása két Triticum aestivum ssp. vulgare között (Dr. Juhos Katalin, Lálity Zsolt, Dr. Tóth Béla)
Gáti Péter és Csumán András: A vermikomposztált kommunális szennyvíziszap dehidrogenáz enzimaktivitásának vizsgálata (Dr. Kardos Levente)
Szvitacs Eszter: Talajkímélő művelési módok összehasonlítása enzimaktivitás mérésével (Dr. Madarász Balázs, Dr. Biró Borbála)

2014. (XLI.)

Bajnár Beáta: Szennyvíztisztítási technológiák értékelése a Vajdaság kistérségben (Dr. Kardos Levente, Sugár György)
Bus Katalin: Ko-fermentációs kísérletek az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen (Dr. Kardos Levente)

2012. (XXXIX.)

Rádi Zoltán: Energetikai célú nyár és fűzfajták populációjának vizsgálata soroksári termőhelyen (Juhos Katalin, Magyar Lajos)

2011. (XXXIII.)

Bordós Gábor: A biodegradálhatónak jelzett műanyagfóliák lebomlásának vizsgálata talajba ágyazott mintákon (Juhos Katalin)
Szügyi András: Itt valami bűzlik! A szag, mint környezeti probléma (Juhász Ágota)

2009. (XXXVI.)

Henczkó Judit: Szennyezett talaj complex ökotoxikológiai vizsgálata (Dr. Vermes László, Dr. Szabó Zoltán, Dr. Barna Szilvia)

2005. (XXXII.)

Tanárki Karolina Éva: Csepel-halászteleki vízbázison lévő ivóvízkutak működése és környezetvédelmi értékelése (Dr. Vermes László, Pintér Beatrix)

2000. ősz (XXVII.)

Sári Szilvia V. évfolyam: A talajtakarás hatása bodzaültetvény talajállapotára

1998. (XXV.)

Némethy Andrea okleveles kertészmérnök: Lápterületek szervesanyag állapotának változása az Ócsai Tájvédelmi Körzetben (Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék)

1994. (XXIII.)

Kiss Márta okleveles kertészmérnök: Kertészeti közegek mikroelem szolgáltató képességének vizsgálata modellkísérletben (Talajtani- és Agrokémiai Tanszék)

1990. (XXI.)

Szabó Endre V. évf.: Nagy csalán (Urtica dioica L.) populációk összehasonlító vizsgálata (Gyógynövénytermesztési Tanszék, Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Kémiai és Biokémiai Tanszék Matematikai és, Számítástechnikai Tanszék)

1976. (XIV.)

Lóth Annamária V. évf.: Tápanyagellátás hatása a kerti kakukkfű terméshozamára és illóolajtartalmára (Zöldségtermesztési Intézet Gyógynövény termesztési Tanszéki Csoport és Talajtani Tanszék)

1975. (XIII.)

Bányai Éva és Stefanovits Pál IV. évf.: A műtrágyázás és a növényi nitrogén formák közötti néhány összefüggés vizsgálata (Talajtani Tanszék, Zöldségtermesztési Tanszék és Gyógynövénytermesztési Tanszéki Csoport)

Szabolcsik Anna V. évf.: A lejtős gyümölcsösök védelme az erozió ellen az encsi járás egyes gyümölcsöseiben (Talajtani Tanszék és Gyümölcstermesztési Tanszék)

1973. (XII.)

Vikor Judit V. évf.: Talajviszonyok és tápanyagkeverékek hatása a spárga fejlődésére (Talajtani Tanszék és Zöldségtermesztési Tanszék)

1971. (XI.)

Altorjai István V. évf.: A budai őszibarack termesztő táj talajviszonyainak vizsgálata (Talajtani Tanszék)
Vas Erzsébet V. évf.: A Nephrolepis exaltata talaj és tápanyag igényének vizsgálata (Talajtani Tanszék és Dísznövénytermesztési Tanszék)

1969. (X.)

Galambosi Bertalan IV. évf.: Különféle takaróanyagok hatása a talaj tápanyag állapotára és két Gladiolusz fajta vegetatív növekedésére (Talajtani Tanszék)
Schendl Éva V. évf.: A nitrogénformák szerepe a Hortensia nitrogén ellátásában (Talajtani Tanszék)

1968. (IX.)

Érháti Ilona IV. évf.: Talajok és dísznövénytermesztési közegek puffer képessége (Talajtani Tanszék)
Majthényi Klára IV. évf.: Talajok és dísznövénytermesztési közegek abszorbcióképessége (Talajtani Tanszék)
Szilágy Dezső III. évf.: A tárolási körülmények hatása a talajminták könnyen oldható káliumtartalmára (Talajtani Tanszék)

 

magyar