Biológiai talajerő-gazdálkodás

Biológiai talajerő-gazdálkodási szakértő / szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
1. Általános leírás

 • Az indítandó szak megnevezése: Talajerő-gazdálkodási szakértő / szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • Szintje: szakirányú továbbképzési szak
 • Formája: levelező képzés
 • Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően Biológiai Talajerő-gazdálkodási szakmérnök ill. Biológiai Talajerő-gazdálkodási szakértő
 • A képzésért felelős kar megnevezése: Kertészettudományi Kar
 • A szakért felelős oktató neve és beosztása: Prof. Dr. Biró Borbála, DSc., egyetemi tanár

2. Képzéssel kapcsolatos információk

 • A képzési idő félévekben meghatározva: 2 félév
 • A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
 • Összes kontakt óra száma (konzultáció): 80 óra/félév, ebből 70 óra/félév tantermi, 10 óra/félév terepi oktatás
 • Összesen: 160 óra, ebből 140 óra tantermi konzultáció, 20 óra terepi gyakorlat
 • Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
 • Önköltség díja: 200.000 Ft/félév (2019)

3. A szakmai gyakorlat időtartama és jellege

 • A tantervben szereplő Tanulmányi szemle I.-II. tárgyak keretében külső gazdálkodó szervezetnél töltött gyakorlati foglalkozások formájában.

4. A szak következő indításának tervezett időpontja: 2021. február

5. Jelentkezési határidő a következő turnusra: előreláthatólag 2021. január

6. Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

7. Bővebb információ: a Kari honlapon ide kattintva olvasható, valamint az alábbi elérhetőségeken kapható:

Prof. Dr. Bíró Borbála egyetemi tanár, szakfelelős
Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
Tel.: +36 1 305 7465
E-mail: Biro.Borbala@kertk.szie.hu, kertk.felveteli@szie.hu

Facebook oldalon ide kattintva elérhető

Bemeneti követelmények Szakfelelős Tantárgylista Jelentkezési lap:
kézi/gépi | űrlap
Aktuális félévi információk
(SZIE azonosítóval)
    Szakdolgozati lehetőségek

 

 

 

 

 

magyar