Bemeneti követlemények

  1. Mesterszakok/továbbképzési szakok  esetében az előzményként elfogadott alapszakok megnevezése:
  • A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok:
  • Talajerő-gazdálkodási szakmérnök szakon agrár vagy természettudományi képzési területen mérnöki szakon legalább alapképzésben (BSc) szerzett oklevél (korábbi képzési rendszer szerint főiskolai oklevél): mezőgazdasági mérnök, növénytermesztő mérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, Informatikus és szakigazgatási agrármérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, szőlész-borász mérnök, kertészmérnök, díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök, erdőmérnök, meliorációs mérnök, tájépítész mérnök, tájrendező és kertépítő mérnök, természetvédelmi mérnök, biomérnök, vegyészmérnök. A felvételi bizottság elbeszélgetés alapján dönt a jelentkezők felvételéről.
  • Talajerő-gazdálkodási szakértő szakon: természettudományi képzési területen nem mérnöki szakon legalább alapképzésben (BSc) szerzett oklevél (korábbi képzési rendszer szerint főiskolai oklevél): biológia, kémia, földrajz, környezettan tanári képesítés, biológus, ökológus, vegyész, környezetkutató, geográfus, geológus. A felvételi bizottság elbeszélgetés alapján dönt a jelentkezők felvételéről.
  1. A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott szakok, illetve kreditkövetelmények:
  • Egyéni elbírálás alapján mód van más felsőfokú (legalább BSc-vel) végzettséggel  rendelkezők felvételére is, amennyiben a jelentkező rendelkezik megfelelő gyakorlati tapasztalattal és motivációval (pl. gyakorló gazdálkodó, kertész).
  • A BSc diplomával nem rendelkező érdeklődők számára ajánljuk a háromnapos szakirányú továbbképzésünket, amely előkészítése jelenleg is zajlik. A további részleteket hamarosan közzé tesszük honlapunkon.
magyar