Szakmai kompetenciák

A végzett szakmérnökök/szakemberek képesek

 • a termőhelyi, talajtani adottságok önálló és átfogó felmérésére és annak minőségi értékelésére a talajfunkciók számbavétele alapján;
 • a talajdegradációs folyamatok felismerésére, megelőzésének és mérséklésének tervezésére és a talajjavító módszerek kivitelezésére;
 • önálló talajvizsgálatok végzésére, a laboratóriumi vizsgálatok megtervezésére és az eredmények szakszerű értékelésére;
 • a vizsgálatok eredményei szerinti kezelések, kezeléskombinációk kialakítására és az eredményesség követésére,
 • a talaj-növény rendszer ill. a talaj táplálék-háló rendszerének, összetettségének a vizsgálatára és az eredmények szakszerű értékelésére;
 • az ökológiai szempontból hiányzó rendszerelemek megállapítására és a lehetséges javító folyamatok, eljárások alkalmazására;
 • a talajművelési rendszerek felülvizsgálatára és fenntartható szintre történő fejlesztésére;
 • tápanyag-gazdálkodási terv és tápanyag-mérlegek önálló elkészítésére;
 • termésnövelők és talajjavító anyagok hatásának vizsgálatára önálló kísérlet megtervezésére, kivitelezésére és értékelésére;
 • mezőgazdasági szerves anyagok, melléktermékek, hulladékok hasznosítására, az előállítási technológiák ismeretére és kivitelezésére;
 • kertészeti termesztőközegek és mesterséges, irányított összetételű szubsztrátok előállítására, minőségük fenntartására, javítására;
 • a növénytáplálás hiányosságainak ill. a tápelem-felvételi zavaroknak a felismerésére és megszüntetésére;
 • a szakirodalom követésére, szaktudáson alapuló, kritikus értékelésére.

A képzést elvégzők jó probléma-felismerő és megoldó képességgel rendelkeznek, érdeklődnek a természettudományok és a környezetben zajló folyamatok iránt, rugalmasak és kreatívak, továbbá az átlagnál nagyobb agro-ökológiai ismeretekkel rendelkeznek.

A szakon végzettek a növénytermesztés bármely ágazatában elhelyezkedhetnek, mint a tápanyaggazdálkodás fejlesztéséért, a talajvédelemért, a vetésszerkezet és földhasznosítás tervezéséért felelős alkalmazott vagy vezető. További elhelyezkedési lehetőséget jelentenek a termésnövelő anyagokat gyártó és forgalmazó cégek is, ahol termékfejlesztőkre és értékesítőkre várhatóan tovább növekszik az igény. A szakon szerzett ismeretek alkalmazhatók továbbá a termésnövelő anyagok 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet szerinti engedélyezési folyamataival kapcsolatos hatósági feladatok ellátásában is.

A képesítés birtokában megfelelő szakmai gyakorlat (5 év) igazolása esetén a végzettek jogosultak lehetnek:

 • a 73/2015 (XI. 6.) FM rendelet szerinti mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenység folytatására tápanyag gazdálkodás és talajvédelem szakterületen (nyilvántartja: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara);
 • az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet szerinti agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértői tevékenység folytatására a tápanyag-gazdálkodás (talaj- és növényvizsgálatok; műtrágyázás; szervestrágyázás, biológiailag lebomló mezőgazdasági eredetű szervesanyag bevitel; egyéb termésnövelő anyagok alkalmazása, vizsgálata) és nagyméretarányú talajtérkép készítés szakterületeken (nyilvántartja: Pest Megyei Kormányhivatal).
magyar