Szakdolgozat és diplomamunka lehetőségek

Dr. Bozó László
akadémikus, egyetemi tanár

1. A városi levegőminőség tér- és időbeli változékonyságnak vizsgálta

Dr. Biró Borbála
az MTA doktora, egyetemi tanár

1). Termésnövelők, baktériumtrágyák és egyéb mikrobiális kezelések hatásai az ökológiai talaj-növény-mikroba rendszerekben (EU-Fp7 www.biofector.info projekt alapján).
a) Biofektor kezelések összehasonlító értékelése (típus és hatásmód)
b) Biofektor kezelések összehasonlító értékelése (évjárathatás)
c) Biofektor mikrobák túlélőképességének tesztelése (önálló kísérleti munka)

2). A talajerőgazdálkodás hagyományos és alternatív módszerei (a Piac-13 projektben)
a) A bioszén talaj-növénytani és klimatikus hatásai (Kocsis Tamás PhD hallgatóval)
b) Talajok, komposztok, komposzt-kivonatok hatásértékelése.
c) A talajminőség vizsgálati módszerei (elméleti és gyakorlati kérdések)

Dr. Kardos Levente
egyetemi docens, modulfelelős

1. A Fót-csomádi kommunális szennyvíziszap komposztáló talajtani vizsgálatainak értékelése (10 éves adatsorok statisztikai elemzése)
2. A Fót-csomádi kommunális szennyvíziszap komposztáló csurgalékvíz vizsgálatainak értékelése (10 éves adatsorok statisztikai elemzése)
3. Környezetkémiai (talaj, víz, levegő) vizsgálatok módszertani fejlesztése demonstrációs kísérletek érdekében
4. Vízvizsgálatok (fizikai és kémiai vizsgálatok) különböző víztestekből
5. Környezeti minták nehézfém tartalmának vizsgálatai
6. Környezeti minták alkálifém- és alkáliföldfém vizsgálatai
7. Eltérő nehézfémtartalmú komposztkeverékek vizsgálata (Erőss Attila PhD hallgatóval)
8. Kertészeti földkeverékek ioncsere folyamatainak vizsgálatai

Dr. Madarász Balázs
adjunktus

1. A talajkímélő művelés talajerózióra gyakorolt hatásának vizsgálata.
2. A talajkímélő művelés hatása a talajok szerves fázisára (mennyiségi és minőségi változások, aggregátumok szerkezete, felépítése, víz-stabilitása), a mikroba közösségek biomasszájára és diverzitására a talajok erodálhatóságának tükrében
3. A füves mezsgyék szerepe a tápanyag- és talajpusztulás elleni védekezésben.

Dr. Kotroczó Zsolt
tudományos munkatárs

1. A szerves anyag manipuláció hatása a talaj biológiai aktivitására.  – [kísérletes és labor]
2. A klímaváltozás hatása a talaj szerves anyag dinamikai folyamataira. - [kísérletes és labor]
3. A klímavátozás talajra gyakorolt hatása, és ennek kertészeti- vagy mezőgazdasági következményei [irodalmi feldolgozás]

Galgóczy Zsolt
tanársegéd

1. Az erdő vízgazdálkodása és hidrológiai szerepe
2. Egy hazai kisvízfolyás lefolyási jellemzői és vízgazdálkodási problémái
3. A csapadék területi és időbeli eloszlásának vizsgálata egy kiválasztott mintaterületen

Dr. Juhos Katalin
adjunktus

1. Tápanyag-visszapótlás lehetőségei ökológiai gazdálkodásban.
2. Intenzív kertészeti kultúrák tápanyag-gazdálkodása és talajra gyakorolt hatása.
3. Alternatív tápanyag-gazdálkodási technológiák és anyagok alkalmazása (pl. ásványi talajjavítók, szerves melléktermékek és hulladékok, komposztok, biogáz fermentumok).
4. Kertészeti földkeverékek, mesterséges közegek vizsgálata, alkalmazása.
5. Talajok és termesztőközegek tápelem-kapacitásának és szolgáltató képességének vizsgálata.

Pabar Sándor Attila
Ph.D hallgató

1. Komplex talajoltóanyag hatása a kukorica növekedésére (Dr. Biró Borbála társtémavezetése mellett)
2. Az alginit hatása a növényfejlődésre (Dr. Juhos Katalin társtémavezetése mellett)
3. Szervesanyag lebontása mikrobiális oltóanyagokkal (Dr. Kotroczó Zsolt társtémavezetése mellett)

Mónok Dávid
Ph.D hallgató

1. Nehézfémek együttes hatásának vizsgálata növényi tesztekkel (kísérletes) (Dr. Kardos Levente társtémavezetése mellett)
2. Városi talajok vizsgálata ökotoxikológiai módszerekkel (kísérletes) (Dr. Kardos Levente társtémavezetése mellett)
3. Egy kiválasztott szennyezőanyag hatása a talajban élő szervezetekre (irodalmi feldolgozás)
4. Városi talajok fizikai/kémiai/biológiai/ökológiai jellemzése (irodalmi feldolgozás)

Baranyai Vitália
Ph.D hallgató

1. Komposzt extraktum és komposzt tea hatása a talaj tápanyag hálózatára ökologikus zöldségtermesztésben.
2. Komposzt extraktum és komposzt tea hatása talajlakó élőlények enzimaktivitására ökologikus zöldségtermesztésben.
3. Komposzt extraktum és komposzt tea hatása a talaj fizikai paramétereire ökologikus zöldségtermesztésben

Tóth Eszter

1. Különböző művelési módok és takarónövények alkalmazásának hatása a talajra biogazdálkodásban (Dr. Biró Borbála társtémavezetése mellett)
2. Takarónövények hatásának vizsgálata a talajra tenyészedényes kísérletben (Dr. Biró Borbála társtémavezetése mellett)

Az oktatókkal történő előzetes konzultáció után más, egyéni (hallgatók által javasolt) témák is lehetségesek.

Konzultációs lap letöltése a szakdolgoztok leadásához ide kattintva lehetséges.
 

 

magyar