Szaktanácsadás

Talajdiagnosztika, felszíni és mélységi talaj-/vízminőség vizsgálatok, Kutatás- Fejlesztés-Innováció és Oktatás!

 • Szabványos és egyedi igényeket kielégítő, innovációs és „ÉLET"-elemző talaj- és vízdiagnosztika.
 • A hagyományos fizikai, kémiai műszeres mérések mellett sokrétű és komplex BIOLÓGIAI vizsgálatok is.
 • Egy adott mintán egyidőben számos tulajdonság ellenőrzése, ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁG.
 • Talaj- és vízdiagnosztikai ADATBÁZIS, konzílium lehetősége többféle szakirány bevonásával.
 • A rövid távú hatások alapján következtetés és szaktanácsadás a TARTAMHATÁSOKról is.
 • A továbblépés lehetőségeinek feltárása, ÚJÍTÁSI javaslatok.
 • Hazai és nemzetközi (EU) pályázatok eredményeihez viszonyított vizsgálatok.
 • EU COST tapasztalatok (OLTÓANYAGOK,  rhizoszféra,  Mikorrhiza,  Endofiták, Fitotechnológiák).
 • Talajok és vizek felszíni és mélységi dinamikája, adatbázisa, vízrendezési tervek, MELIORÁCIÓ.
 • AGRO-METEOROLÓGIA és a klimatikus tényezők, globális változások értékelése.
 • EGYÉNI IGÉNYEK szerinti vizsgálatok lehetősége.
 • Talaj- és vízvédelem, innováció, klíma- és környezetvédelem, szakértelem, „Profizmus”.

Talajvíz tápelem vizsgálat, tápanyag-utánpótlási javaslatok, oltóanyagok, termés- növelők, biotrágyák, talajkondicionálók, BIOEFFEKTOR termékek vizsgálatai.

 • Hazai és nemzetközi piaci termékek vizsgálata mezőgazdasági és kertészeti kultúrákban.
 • Az oltóanyagok léptéknövelő vizsgálatai a mikrokozmosztól, a tenyészedényen át a szabadföldig.
 • A gyökérrendszer vizsgálatai, potenciális patogének, túlélési tesztek, növényvizsgálatok.
 • Szerves és szervetlen adalékanyagok, ásványok, bioszén, humuszanyagok értékelése.
 • Mikroorganizmusok környezettoleranciája, lebontó-képességi tesztek, túlélési vizsgálatok.
 • A szennyeződések kimutatásai, hatásai, tolerancia és túlélési tesztek.

Szervesanyag-kezelési módszerek, humuszmentés, gyarapítás, mesterséges talajok, dísznövények speciális közegei, talaj- és vízszennyezések (nehézfémek, szerves anyagok, PAH) kimutatása, hatásvizsgálatai.

 • A termőtalaj és a humusz mennyiségi, minőségi vizsgálatai. Hargitai-féle humuszminőségi index.
 • Az alternatív szerves anyagok vizsgálatai, biogáz-maradékok, vermikomposzt, fermentlé.
 • Toxikus elemek, anyagok, szerves mikroszennyezők mennyiségi, minőségi vizsgálatai.
 • Új, „saját-termékes” fejlesztés a megbízó adott területére, hulladékára, anyagára.
 • EU-CEN szabványok szerinti tesztek melléktermékek, hulladékok, szennyvíziszapok biztonságos alkalmazására.
 • Talajok mélységi vizsgálatai, eketalp-réteg, kötöttség, szennyezettség, degradációs értékelések.
 • Talajok, talajvíz rendszerek térben és időben történő változatossági mintázása, értékelése.
magyar