Záróvizsga tételsor

Záróvizsga tételsor (2018)
Biológiai talajerő-gazdálkodási szakértő / szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

1.a A talaj fogalma, meghatározása, a talajképző tényezők és szerepük a talajképződésben
b A talajtulajdonságok és a talajok ökoszisztéma-szolgáltatásai.
2.a A magyar talajosztályozási rendszer felépítése és jellemzése, a talajképző folyamatok és csoportosításuk; bemutatásuk a barna erdőtalajok példáján; WRB rövid bemutatása.
b Ismertesse a gyakorlati szempontból fontos humusz és komposzt vizsgálati módszereket.
3.a A talaj-élőlények főbb csoportjai, jellemzésük, szerepük a talajokban, típusaik
b Jellemezze a szántásos és a talajkímélő, takarónövényes termesztési rendszerek közötti főbb különbségeket
4.a A talajok legfontosabb fizikai és kémiai tulajdonságainak bemutatása.
b A szerveződési (trofikus) szintek a talajokban. A talaj táplálékháló és mikroszkópos vizsgálata (előnyök, használhatósága).
5.a Biológiai szférák (rizo-, fillo-, detrito-, drillo-, stb.) a talaj-növény rendszerben
b A tápanyag-visszapótlás talajvizsgálatra és növényvizsgálatra alapozott módszerei.
6.a Ismertesse és jellemezze a talajkímélő művelési módok típusait, előnyeit, hátrányait.
b Növény-mikroba stratégiák és mikrobiális túlélőképesség.
7.a A komposztálás körülményei és technológiai feltételei.
b Ismertesse hazánk legfontosabb talajdegradációs folyamatait; mutassa be az erózió és a defláció kiváltó és befolyásoló tényezőit.
8.a A komposztálás jelentősége, a komposzt felhasználásának értékelése.
b Talajvédelem célja, eszközei; a TIM rendszer bemutatása
9.a Az alginit képződése, lelőhelyei, fontosabb tulajdonságai, hatása a talajok szerkezetére, víz- és tápanyag-gazdálkodási tulajdonságaira.
b A MÉM-NAK és a Pro-Planta szaktanácsadási rendszerek összehasonlítása, kritikai értékelése.
10.a Az esszenciális növényi tápelemek csoportosítása, élettani jelentősége.
b A talaj szerves anyagok biológiai-, kémiai- és fizikai szerepe, ezek jellemzése.
11.a A magyarországi hidromorf talajokhoz tartozó főtípusok és ezek fontosabb típusainak összehasonlító jellemzése
b A fontosabb komposztálási típusok: vermi- és termokomposztálás, bokashi.
12.a Természetes szerves anyagok alkalmazása termesztőközegként. A kókuszrost és a tőzegek tulajdonságai.
b Az egyes tápelemek pótlásának lehetőségei (agrotechnika, trágya-anyagok).
13.a A termésnövelőkhöz sorolható  mikrobiális oltóanyagok, baktériumtrágyák főbb elvárható hatásai.
b A talajok tápelem-formái, felvehetőségüket befolyásoló talajtani tényezők.
14.a Milyen mikroorganizmusok alkotják a baktérium-trágyákat és milyen kategóriák szerint?
b A talajok tápanyag-szolgáltató képességének meghatározása, laboratóriumi módszerek kritikai értékelése.
15.a A műtrágyákat és peszticideket helyettesíteni képes mikrobiális oltóanyagok főbb típusait. A baktériumtrágyák regisztrálásának szakaszai.
b Hasonlítsa össze felhasználás szempontjából: dudarit, alginit, bioszén.
16.a Humuszmenedzsment és komposztálás. A komposztálás szakaszai, folyamata, jelentősége, alkalmazása a talajbiológiában.
b Az agyagásványok, az elsődleges szilikát ásványok és vulkáni kőzetek alkalmazhatósága a talajerő-gazdálkodásban.
17.a A mikrobiális oltóanyagok alkalmazásának a gyakorlata és módszerei. A baktérium-trágyák és a biostimulánsok felhasználásának lehetőségei.
b Az ásványi nyersanyagok szerepe a komposztálásban, istállótrágya kezelésben.
18.a Mit nevezünk talaj szerves anyagoknak? Jellemezze a szerves anyagokat összetétel alapján.
b Szikes és savanyú talajok kémiai javítására felhasználható ásványi nyersanyagok.
19.a A talaj élő- és holt biomasszája. A talaj, mint élőhely; a talajban megtalálható élőlények csoportosítása, jellemzése.
b A magyarországi zonális talajokhoz tartozó főtípusok és ezek fontosabb típusainak jellemzése
20.a A kémiai talajjavítás jelentősége a biológiai talajerő-gazdálkodásban.
b A földigiliszták, mit talajegészség indikátorai, csoportosításuk, jellemzésük és szerepük az ásványi- és szerves anyagok átalakulási folyamataiban.
21.a A talajszerkezetre kedvezően ható mikroorganimusok típusai és hatásmódja.
b A komposztálás segédanyagai.
22.a Az izolált termesztési rendszerek fogalma, csoportosítása, kialakulásának környezetvédelmi, növényvédelmi és talajtani okai.
b A biológiai mállás, fizikai destrukció és kémiai degradáció a talajban.
23.a Agyagásvány-képződés, agyagásványok fontosabb típusainak jellemzése, ionadszorpció és kationcsere a talajkolloidokon.
b Aerob és anaerob biológiai lebontó folyamatok a talajban.
24.a A humuszanyagok, a humuszképződés és jellemzésük a talajban. Valódi- és nem valódi humuszanyagok.
b A szántóföld tápelem-forgalma, tápelem-mérlege. Tápanyag-veszteségek a termőföldön, csökkentésük lehetőségei.

A tételsor letöltése ide kattintva.

magyar